kaliszKremacje w Kaliszu

Spopielanie ciał jest jedną z najstarszych metod traktowania zwłok ludzkich. Ciałopalne pochówki są do dziś wiodącym sposobem żegnania zmarłych w kulturach Indian Ameryki Południowej oraz w niektórych państwach Azji. W Polsce ciałopalenie stanowi jedynie około 6-7% wszystkich pochówków. Jednak względy ekonomiczne i ekologiczne przekonują do tej metody coraz większe grono klientów zakładów pogrzebowych. Od roku 2015 swoją spopielarnię mają również mieszkańcy Kalisza.

Kaliskie krematorium – praktyczne porady

Klienci zamieszkujący Kalisz i miejscowości południowej Wielkopolski do czasu budowy krematorium na cmentarzu komunalnym przy ulicy Poznańskiej musieli korzystać z usług spopielania oferowanych przez firmy ulokowane na terenie Poznania. Dzisiaj nowoczesna spopielarnia działająca w mieście całkowicie zaspokaja potrzeby miasta oraz okolic. Aby zamówić pochówek z kremacją należy zgłosić się w tej sprawie bezpośrednio do krematorium lub uczynić to za pośrednictwem zakładu pogrzebowego, któremu zlecono organizację pogrzebu.

Kremacje są w pełni akceptowane przez prawo kościelne. Są ponadto tańsze od tradycyjnych pogrzebów i korzystne dla środowiska przyrodniczego.

Kremacje w Kaliszu – jak wygląda uroczystość?

Pogrzeb poprzedzony spopieleniem może mieć dowolny charakter: wyznaniowy lub świecki. Rodzina w towarzystwie duchownego czy świeckiego mistrza ceremonii żegna Bliskiego w specjalnej sali pożegnań. Po uroczystości najbliższa rodzina przechodzi do odrębnego pomieszczenia na ostatnie pożegnanie i może stamtąd obserwować proces wprowadzenia trumny do komory spalania.
Spopielanie w temperaturze około 1000-1200 stopni trwa maksymalnie 3 godziny. Po zakończeniu spalania sterowanego przez komputer prochy stygną a następnie są rozdrabniane i umieszczane w urnie.

Krematorium wydaje stosowny certyfikat potwierdzający akt kremacji. Certyfikat wraz z prochami może odebrać rodzina lub przedstawiciel zakładu pogrzebowego.

Odprowadzenie urny na miejsce spoczynku w kolumbarium, grobie ziemnym lub murowanym, to dalszy etap uroczystości religijnej lub świeckiej organizowanej zgodnie z życzeniem i według wskazówek rodziny Zmarłego.